Betydelig underrapportering om alkoholbruk blant ensomme eldre

Skadeforebyggende forum og rusorganisasjonen Actis slår alarm om alkoholforbruket  blant hjemmeboende eldre. Dette har nettmagasinet Vi.no satt fokus på i en stor artikkel.

I situasjonene vi nå har med Corona og mye nedstengninger av mange tilbud er det viktig å være klar over at ensomhet kan forsterke et alkoholproblem. Mange av de eldste er nå mye mer isolert enn før, dette kan gi veldig uheldige utslag.

Alkoholforbruk blant eldre er årsak til mange skader og ulykker i hjemmet, men skadene er mer skjult nettopp fordi de skjer hjemme. Eldre tåler også alkohol dårligere enn yngre personer, i tillegg til at ulike medisiner kan gi uønskede effekter i kombinasjon med alkohol.

Hele artikkelen kan du lese HER.

bigstock-Tired-and-stressed-old-man-wit-386583844.jpg