Blandet mottakelse av den nye Folkehelsemeldingen

Fredag før påske la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem regjeringens folkehelsemelding. Mange av de foreslåtte tiltakene får positive tilbakemeldinger, men det blir også etterlyst mer konkrete tiltak.

Blant de foreslåtte tiltakene i Folkehelsemeldingen, Meld. St. 15 (2022–2023), finner vi forslag om å innføre røykeforbud i private biler der barn er passasjerer, innføre røykeforbud på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder, og også røykeforbud i fellesarealer i leilighetskomplekser.

Avisen Dagens Medisin har hentet inn kommentarer fra en rekke helse-aktører i Norge, deres innspill og kommentarer kan du lese HER. LHLs generalsekretær Frode Jahren er bland dem som var skuffet over den nye meldingen. «I en tid med økt press på helsetjenesten og flere som blir eldre, så trengs det et krafttak for bedre folkehelse, sånn at vi unngår å overbelaste helsetjenesten. Denne meldingen skyver dessverre viktige grep ut i tid», det uttalte Jahren til Dagens Medisin.

Flere aktører har tidligere tatt til orde for å gjeninnføre sukkeravgiften som ble fjernet i 2021, men dette har ikke fått gehør i den nye Folkehelsemeldingen.

I forbindelse med fremleggelsen av meldingen understreket Kjerkol at en hovedmål for regjeringen er å utjevne de sosiale helseforskjellene i Norge. Under presentasjonen  av meldingen sa hun at regjeringen også vil arbeide for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram, som skal inkludere influensavaksine og koronavaksine.

Tiltakene i Folkehelsemeldingen er inndelt i seks innsatsområder:

  • Samfunnsskapte vilkår for god helse
  • Levevaner og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
  • Psykisk helse og livskvalitet
  • Vern mot helsetrusler og retten til et sunt miljø
  • Digitalisering og kommunikasjon
  • Forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten

 

bigstock-Cyclist-Senior-Woman-Wearing-H-469535821.jpg