Blir det en ny eldreminister denne uken?

Nesten en million nordmenn er over 65 år. Disse bør være representert i det nye regjeringskollegiet mener eldreombudet, som nå oppfordrer AP og SP til å også ta hensyn til alder i sammensettingen av ny regjering.

Hvis man teller eldre over 67 år utgjør disse ca. 850.000 nordmenn. Det representerer hele 20 prosent av den totale velgermassen, men på Stortinget er det kun tre representanter over 67 år, noe som kun utgjør 1,7 prosent av antallet stortingsrepresentanter.

De tre representantene som er over 67 år i den nye stortingsperioden er Carl I. Hagen 77 år (Frp), Rasmus Hansson 68 år (MDG) og Per-Olaf Lundteigen 67 år (Sp).

Eldreombudet mener også at det må utnevnes en egen statsråd for eldresaker. Dette fordi eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, eldrepolitikk vil derfor være mer og mer sentralt i tiden som kommer.

Jonas Gahr Støre har uttalt at å «gi de eldre trygghet» er ett av seks satsingsområder for den nye regjeringen. Det gjenstår å se hvordan dette blir fulgt opp.

Stortinget_bilde WikiCommons.lite.jpg