Blir det enda et nulloppgjør?

Tirsdag 21. mai møter LOP i drøftingsmøte med staten om trygdeoppgjøret 2019. Det er leder for LOPs pensjonsutvalg, Hans Erik Pettersen, som fremfører LOPs krav i dette møtet.

Trygdeoppgjøret avgjør hvilken inntektsutvikling landets 940.000 alderspensjonister vil få. Mange av LOPs tillitsvalgte har tidligere i år sendt leserinnlegg til lokalpressen der de har stilt spørsmålet: Går vi nok en gang mot et nulloppgjør for pensjonistene?

Lønnsmottakerne har fått økt kjøpekraft i år, og LOPs primære krav er at løpende pensjoner skal følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive, både i nedgang og oppgang.

Den 13. desember 2018 la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fram følgende forslag i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig legge frem sak om endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling fratrukket 0,75 pst. til faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling». Dette forslaget ville gitt pensjonistene et helt annet oppgjør enn det som saken nå ligger an til.

Mer om trygdeoppgjøret 2019, og hvordan dette påvirker din pensjon, kan du lese om i vår neste utgave av medlemsbladet som kommer midt i juni.

bigstock-Surprised-Businessman-With-Sta-64649293.jpg
@