Boligpolitikk er også eldrepolitikk!

Regjeringens reform «Leve hele livet» skal legges fram til våren. Tidligere denne måneden kritiserte seniorrådgiver Bente Johansen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) denne reformen for å uteglemme boliger som tema.

I Dagbladet påpekte Johansen at eldre- og omsorgspolitikk også må sees i sammenheng med boligpolitikken. Boliger for eldre må inkluderes i boligdelen av kommuneplanene. Kommunene må ha et godt tilbud av tilgjengelige og sentrumsnære boliger. I noen kommuner er det en utfordring at markedet ikke tilbyr dette. Derfor bør kommunene legge til rette for private aktører. Kommunene bør også tilby rådgiving om hvordan eldre kan tilpasse boligen selv, skriver Johansen i innlegget.

Medlemsbladet til Huseiernes landsforbund, Hus og Bolig, har også satt fokus på boligpolitikk og eldre denne uken. 2 av 3 blokkboliger har ikke tilgang på heis. Tilskuddet til heis er nå redusert til 50 millioner kroner – en halvering på to, skriver de i en artikkel denne uken, og påpeker samtidig at det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også noe de aller fleste ønsker. Heis, eller muligheten for å få installert en heis, er et viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme. Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet, som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre  blokker kan gjennomføres.

BY.jpg
@