Bør man ha en egen boligpolitikk for eldre?

Boligforskere har funnet en faktor som overrasker dem: Forskjellen mellom hvor folk i usentrale kontra sentrale strøk velger å bosette seg når de blir eldre.

I sentrale strø er trenden at folk gjerne flytter fra en litt eldre enebolig til en nyere leilighet når de blir eldre. Men i spredtbygde strøk flytter folk ofte tilbake til hjemstedet sitt, og da til et hus på landet.

En del kommuner lurer nå på hvordan de skal løse utfordringene med helsetjenester til en stadig voksende eldre befolkning. I dag har nettstedet Forsking.no en artikkel med overskriften «Bør eldre som velger å bo avsides betale mer enn andre?». Her setter man fokus på hva det vil kreve av norske kommuner i spredtbygde strøk å levere like gode tjenester til de eldre som det vi har i dag. Du kan lese hele artikkelen HER.

Tidsskrift for boligforskning har publisert en analyse av hvorvidt man i framtiden trenger en langt mer aktiv boligpolitikk for eldre. Og svaret er ja. Her er det mange ting å gripe fatt i. Men en ting er viktig for alle eldre som blir spurt i slike undersøkelser: Kort avstand til butikk, apotek, legekontor og gjerne en kafe. Det gjelder uansett om man bor i byen eller på landet.

bigstock-Happy-Senior-Couple-From-Behin-47944529.jpg