Bør vi ha flere seniorer i viktige posisjoner?

Denne debatten ble satt på agendaen av NRK i forrige uke. Det var Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet som startet diskusjonen med en kronikk hos NRK Ytring med tittelen «For gammel til hva?»

Hagens kronikk handlet blant annet om mangelen på eldre kandidater til det kommende Stortingsvalget. Dagen etter ble han intervjuet på radio om det samme temaet, der også Kari Østerud fra Senter for Seniorpolitikk fikk kommentere det som ble sagt.

Et av Hagens poeng er at det er for få eldre både i politikken og på andre viktige samfunnsarenaer. Han mener også at folk flest må endre synet på de eldre i samfunnet, og viser til USA der blant annet begge presidentkandidatene er godt oppe i 70-årene.

På spørsmålet om man undervurderer de eldres evne til å arbeide og bidra i Norge svarte Østerud både ja og nei. Hun var enig i at mange verv, som blant annet toppolitikere, høyesterettsdommere og andre viktige samfunnsposisjoner er områder der vi ser veldig lite seniorer i Norge.

bigstock-Mature-caucasian-man-gives-a-s-367325761.jpg
@