Bra at eldre blir satt høyt på dagsorden!

I dag er det oppnevnt en eldrestatsråd.  Det er bra at eldre blir satt høyt på dagsorden sier LOPs leder Torild Ofstad.

- Jeg er likevel betenkt over at denne posten er plassert som et underbruk i Helsedepartementet. Det er klart at helse og det tilbudet vi får når vi ikke lenger klarer oss selv, er viktig for oss eldre. Helse er jo  viktig for oss alle hele livet.

Men eldrepolitikk er mye mer enn helse/eldreomsorg. Eldres/pensjonistenes levekår fra den dagen de ikke lenger er yrkesaktive og mottar lønn, er like viktig.

Det må fremdeles være fokus på pensjon og andre velferdsgoder for en god og aktiv tilværelse. Det er blant annet vår jobb å passe på og å påpeke det overfor våre myndigheter. 

Jeg ønsker ministeren lykke til; -og  så vil tiden vise.

 

Torild Ofstad

Leder LOP

 

180117_aase_5.jpg
@