Brev til Fremskrittspartiet om underregulering av løpende pensjoner

18. september 2013

LOP har i dag sendt brev til Fremskrittspartiet ved Siv Jensen med tittelen underregulering av løpende pensjoner.

Her kan du lese innholdet i brevet:

Som kjent har Stortinget lovbestemt at pensjoner under utbetaling hvert år skal reguleres tilsvarende gjennomsnittet av lønnsutviklingen til de yrkesaktive minus 0,75%. Denne ordningen kalles underregulering. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) opplever fradraget på 0,75% som svært urimelig og direkte nedverdigene. Pensjonistene blir etter hvert et tapende B-lag i levestandardsutviklingen.

I denne sammenheng har LOP notert seg at Fremskrittspartiet som en del av sin eldrepolitikk ønsker å ta bort regelen om fradraget på 0,75%.

For pensjonistene i LOP – og sikkert også for andre pensjonister – er dette en viktig sak, særlig fordi fradraget fungerer slik at forskjellen mellom lønnsnivå og pensjonsnivået øker med større og større fart i negativ retning for pensjonene etter som årene går. Ordningen er så urimelig at forhåpentligvis vil flere partier etter hvert komme til at den må revurderes.

Underreguleringen på 0,75% utgjør etter det vi forstår bare 39 millioner kroner pr. år. Dette beløpet kan neppe ha noe særlig å si for statsbudsjettet og den nye pensjonsreformen, noe som burde tilsi at regjeringen kan gå tilbake til å regulere pensjonene i tråd med den årlige lønnsutviklingen for yrkesaktive. Jfr. at Stortinget i mai 2003 vedtok at pensjonene skulle reguleres minst på linje med lønnsutviklingen i samfunnet. LOP vil også minne om at økningen i trygdeavgiften fra 3 til 4,7% for pensjonistene pr. år gir staten en økt inntekt på 5,1 milliarder kroner.

Vi regner med at senior – og eldrepolitikk er tema i regjeringsforhandlingene, og håper at Fremskrittspartiet tar opp spørsmålet om ikke underreguleringen av pensjoner under utbetaling bør tas ut av lovverket.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Kjell Helland Leder
bigstock-Elderly-Man-With-His-Wife-Goin-6598275.jpg
@