Brukerutvalgene i helsestellet - om å ta bruker og pasient på alvor?

07. april 2013

Helse Sør-Øst, og ikke minst Helse Innlandet, fokuserer nå svært mye på å få brukerne med på lag i brukermedvirkning, og være en spydspiss for dette i Norge. Da Helse Sør-Øst dekker 50 prosent av befolkningen betyr dette mye.

Gjennom LOP er jeg valgt inn som nestleder i Oppland Fylkes Eldreråd og derigjennom innvalgt i Brukerutvalget på ti personer i Sykehuset Innlandet.  Det er viktig at vi eldre kan komme med i ett slikt utvalg.

Hva er så fakta: - Helsestellet har hatt som fokus reperasjon av mennesker og bygget på medisinsk dokumentert kunnskap (forskning). - Helsestellet har etterhvert akseptert i praksis at erfaringsmessig medisinsk kunnskap er viktig selv om dokumentasjonen er dårligere.

Nå kommer ny erkjennelse: Vi må ta med oss brukere og pasienters egenerfaring på lik linje med de to første dersom vi skal få ett godt resultat og betydningen vil øke.

Hvorfor det? - Jo fordi brukere og pasienter er blitt mer bevisste og kunnskapsrike -mange finner mye av gal og riktig informasjon på internett og prøver dette mot legene. - Jo fordi alle mennesker er ulike og det er det viktig å være klar over -det samme passer ikke for alle. - Jo fordi god, rask og effektiv behandling bygger i stor grad på at pasienten kan bidra mye selv til rask bedring gjennom den kunnskap pasienten har.

Samtidig kommer vi ikke fra at enkelte ressurssterke kan bruke bl.a rettigheter og internett til å få særbehandling på bekostning av andre, de eldre er normalt ingen slik gruppe , derfor er det viktig å være med. Bare det å bruke ett begripelig språk for oss legfolk er viktig. Skrevet av Per Rasmussen, leder av Lillehammer LOP
Forskere.jpg
@