De eldre kan bringe fornyet vekst!

Eldre mennesker og pensjonister kan vise seg å være en skjult «gullgruve» som blant annet kan føre til fornyet vekst i næringslivet. Både som konsumenter og som bidragsytere i arbeidslivet og i frivillig sektor kan eldre vise seg å bli en mye større ressurs enn det man til nå har regnet med.

I en kronikk på NRK Ytring tar Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, til orde for at de eldre representerer det raskest voksende kundesegmentet i Norge. Han mener derfor at det ikke er dugnadsånd som skal holde de eldre i arbeid. Den bedriftslederen som i årene som kommer ignorerer det mest ressurssterke og raskest voksende segmentet i markedet vil få et alvorlig forklaringsproblem mener har. Du kan lese hele saken her.

I Paris har arbeidsformidlingsselskapet Experconnect spesialisert seg på å tilby profesjonell faglig ekspertise til prosjektkontrakter. Det spesielle med Experconnect er at alle de tilknyttede konsulentene er pensjonister. I takt med at stadig flere meget velutdannede mennesker gikk av med pensjon, gikk det opp for næringslivet at disse pensjonistene besitter kunnskap og erfaring som ikke kan fremskaffes hos de yngre medarbeiderne.

Flere tusen pensjonistene er tilknyttet selskapet, noen arbeider et par timer i uken, andre tre–fire måneder om gangen på skift for forskjellige klienter. Grunnleggeren av selskapet, Gilles Effront, har i intervjuer uttalt at det unike med pensjonerte eksperter er at de kun jobber fordi de selv ønsker det og brenner for det. Samtidig kan de gråhårede prosjektkonsulentene ofte være mer fleksible enn deres 40 år gamle kollegaer som er bundet til familie og egne karrieremuligheter.   

I Norge vil drøyt 1,2 millioner nordmenn være eldre enn 67 år i 2050, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det vil gi mange muligheter for samfunnet i å nyttiggjøre seg den ressursen som disse representerer.

bigstock-happy-senior-couple-with-lapto-111149168.jpg
@