De eldre taper budsjettkampen

27. august 2009

Når eldrebølgen kommer, vil politikerne prioritere sine barn. De eldre blir taperne i kampen om pengesekken når eldrebølgen skyller inn over landet. Det er konklusjonen i en omfattende studie, "Gråhåret makt og kommunale budsjetter: De eldre må stole på seg selv."  gjennomført av samfunnsforskerne og professorene Rune Sørensen og Jørn Rattsø som Aftenposten presenterer i dag. De hevder at politikerne nedprioriterer eldreomsorgen og oppfordrer de eldre til å gripe makten selv.  I studien dokumenteres at middelaldrende skattebetalere heller vil prioritere dyre reformer for sine barn enn mer omsorg for sine foreldre, og at kommunene som allerede har merket en sterk økning i antall eldre bruker mindre penger på hver enkelt eldre. -  Mange skulle kanskje forvente at når det blir mange eldre, øker denne gruppens politiske gjennomslagskraft. Men bildet så langt er tvert i mot at de eldre taper på å bli mange, sier professorene, og stiller spørsmål ved om politikernes mange valgkampløfter til de eldre faktisk blir gjennomført. De viser også til at politikerne som er på stemmefiske, heller henvender seg til yngre velgere som lettere bytter parti enn mer trofaste eldre velgere. - De eldre har makt, men de bruker den ikke, kommenterer Frps eldregeneral Carl I. Hagen til Aftenposten, mens Høyres senior Inge Lønning mener det er tragikomisk at eldreomsorgen plutselig blir en toppsak i valgkampene. AP-stortingsrepresentant Eirin Faldet sier i sin kommentar at vi må ha alle generasjonene i hodet samtidig og er uenig i at de eldre alltid taper. LOP leder Eli Vinje har ved flere anledning påpekt at eldre er underrepresentert blant kandidatene til stortingsvalget 2009, og understreker at pensjonistene kan være en maktfaktor hvis de selv vil det. I medlemsbladet "Vi i LOP" nr 4/2009 skriver hun blant annet at det opp til den enkelte hva vi ser etter når vi bestemmer hvordan vi vil bruke vår stemmerett. Les (nesten) hele artikkelen i Aftenposten her http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article3239701.ece

@