De fleste ønsker å gå av med pensjon ved 65 år

En ny Fafo-rapport som har spurt 2500 seniorer om når de ønsker å gå av med pensjon viser at 65 år er alderen de fleste har som førstevalg. Svarene stemmer godt med den nyeste oversikten fra NAV som viser at gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,5 år i første kvartal i 2022.

NAV passerte 1 million alderspensjonister 1. november 2021 og ved utgangen av mars 2022 var det 1005200 personer som mottok alderspensjon. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover.

«Det ser ut til at 65 år har vokst frem som en ny foretrukken pensjoneringsalder for mange. Tidligere har flest gått av ved 62 eller 67. Nå ser det ut til at flere jobber noen år til etter 62, og først går av ved 65 år». Det sa forsker Tove Midtsundstad til nettstedet seniorpolitikk.no i anledning lanseringen av en ny Fafo-rapport som er utarbeidet på oppdrag av Pensjonslab og Norges forskningsråd.

2500 personer mellom 63 og 74 år har blitt intervjuet i arbeidet med rapporten, det gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år i privat sektor. Hele rapporten finner du HER. Svarene fra intervjuene tyder på at de fleste som har skiftet jobb etter 62 år har gjort det fordi de mistet jobben, og de seniorene som jobber lengst, også er de som trives best. Forskerne bak rapporten ønsker nå å se nærmere på i hvilken grad folk slutter å jobbe av helsemessige årsaker i ulike yrker og hvordan fortsatt arbeid påvirker helsa.

Gjennom pensjonsreformen i 2011 fikk det norske pensjonssystemet fleksibelt pensjonsuttak for arbeidsføre personer mellom 62 og 75 år. Samtidig har pensjonene vært gjenstand for levealdersjustering. For personer i offentlig sektor som er født før 1962 førte pensjonsreformen til det man kaller «samordningsfella», noe som betyr at disse vil få lavere og lavere pensjon for hver måned de jobber etter fylte 67 år. Privat sektor er ikke rammet av dette, og heller ikke de som er født etter 1962.

Fleksibelt pensjonsuttak betyr at den opptjente pensjonsbeholdningen skal fordeles på antall år som pensjonist, bestemt av uttaksalder og forventet gjenstående levealder. Statistisk Sentralbyrå har i rapporten Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet»  vist at en generell bedring av helse og lengre forventet levetid i befolkningen vil gi utslag i sterkere levealdersjusteringer i årene som kommer. Altså at pensjonsalderen gradvis må økes de neste tiårene. Så selv om ønsket pensjonsalder for de fleste nå er 65 år vil nok ikke dette bli virkeligheten for framtidens pensjonister.

 

bigstock-Retirement-Financial-Planning--353389622.jpg
@