De som roper høyest får mest hjelp

Hva slags hjelp eldre personer med et omsorgsbehov får avhenger ofte av sosioøkonomiske faktorer som bosted, utdanningsnivå, helsekompetanse og om man har pårørende som kan tale sin sak. Det viser en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Den som ikke har mulighet, kunnskap eller egne ressurser til å navigere seg i et komplekst helsesystem vil ofte få dårligere tjenester enn det mer ressurssterke eldre får, selv om både hjelpebehovet og retten til disse tjenestene i utgangspunktet er like. Ofte er det helt nødvendig med pårørende som kan tale den eldre personens sak, som kan vite hvem man skal kontakte, finne ut hvor man står i saksbehandlingen og å vite hvilke rettigheter man har i akkurat den situasjonen man står i.

Studien har tatt for seg de store ulikhetene man finne i Oslo, til tross for likt hjelpebehov. «Selv om det finnes unntak, så ser vi et mønster der de med høyere utdanning, helsekompetanse, mindre komplekse problemstillinger og høy status klarer å formidle sine behov og rettigheter i større grad» sier en av forfatterne bak studien. Du kan lese mer om studien og flere illustrerende eksempler på de store ulikhetene mellom tjenestetilbudet til eldre personer på OsloMet sine nettsider HER.

 

bigstock-Pensive-Elderly-Mature-Senior--469321347.jpg
@