Debatten rundt eldreomsorgen

NRKs søkelys på eldreomsorgen rundt om i landets kommuner har fått fart på debatter og innspill fra mange hold. Avisene er fulle av overskrifter som «En lenge varslet krise», SV forlanger ny bemanningsnorm og fagforbundene diskuterer seg imellom hvilke ansatte som er mest egnet til å servere mat og re opp senger.

Forfatter og skribent Jan Kærup Bjørneboe har i et debattinnlegg i Nettavisen tatt til orde for at man i langt større grad bør satse på en oppbygging av bofellesskap under kyndig overvåking.

Han fremhever også at de to eneste styringsdyktige partiene i Norge frem til nå har vært Arbeiderpartiet og Høyre, men at det er vanskelig å se hva disse partiene har gjort for eldreomsorgen de siste ti årene. Hele innlegget til Bjørneboe kan du lese HER.

De som fulgte med på NRKs "Debatten" sist uke kunne se en offensiv Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet som argumenterte for at eldreomsorgen må ha en direkte statlig finansiering slik at den ikke er avhengig av hvordan den økonomiske tilstanden rundt om i kommunene er. Fagforbundets Mette Nord ønsket blant annet å se på samspillet mellom sykepleiere og helsefagarbeidere, for å kartlegge om det er oppgaver som kan legges til helsefagarbeiderne. Det kommer nå røster fra mange hold som mener at oppgaver som matservering, re opp senger og rydding ikke bør utføres av sykepleiere med 4 års høyskoleutdanning. Dette er oppgaver som bør delegeres til helsefagarbeidere sier mange, noe som Sykepleierforbundets Lill Sverresdatter Larsen har gått kraftig i mot.

I sitt debattinnlegg i Nettavisen skriver Bjørneboe følgende «For egen del må jeg legge til at under et kort sykehusopphold nylig, ble jeg meget overrasket over at sykepleierne serverte meg maten, ryddet, redde sengen og gikk noen små ærend. Veldig hyggelig gjort, men dette må være oppgaver som en bachelorutdannet person ikke skal utføre».

Senior Norge skriver denne uken i sitt nyhetsbrev at helse- og omsorgsministeren har pekt på at eldreomsorgen er kommunenes ansvar og at hun har tillit til kommunene. Men Senior Norge mener at realiteten er at eldreomsorgen er kraftig underfinansiert og at de ulike nivåene skylder på hverandre.

For de som ønsker å gjøre noe konkret mens politikere og debattanter diskuterer eldreomsorgen, kan det å bli besøksvenn være et godt og positivt alternativ. Her gjengir vi Senior Norges utlysning etter hverdagsvenner denne uken:

 

Hverdagsvenn

Ønsker du å være hverdagsvenn, så gi oss tilbakemelding om dette kan være aktuelt for deg. Hverdagsvenn er en tjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for hjemmeboende seniorer. Hverdagsvenner kommer på besøk til faste tider, der man kan avtale besøk så ofte man vil, normalt 1-3 besøk i uka.

Hverdagsvenner ønsker å bidra med gode samtaler, meningsfulle aktiviteter, og helsefremmende hjelp til eldre som bor hjemme. De er helt vanlige mennesker med et sterkt ønske om å gjøre dagene bedre for noen som trenger det. De er unge mennesker som ønsker å gi noe tilbake til den eldre generasjonen – og de er godt voksne personer som kan bidra med et og annet til en likesinnet.

Tjenesten er tilpasset helt etter hver enkeltes ønsker og behov, men generelt gjør Hverdagsvennene følgende:

  • Gode samtaler og hyggelig samvær
  • Aktivitet, gåturer og trening
  • Kultur, hobbyer, sosiale møteplasser
  • Digital hjelp og underholdning
  • En aktiv og innholdsrik hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter

Vil du bli hverdagsvenn eller vite mer om det å være Hverdagsvenn, ta kontakt med eva.henschien@seniornorge.org.

bigstock-A-Surprised-Senior-Mature-Woma-404818835.jpg
@