Den gode trenden fortsetter

Sysselsettingsandelen har økt blant personer over 50 år, og særlig for alderen 62-65. Samtidig ser vi at andelen uføretrygdede går ned blant eldre. – Det er gode nyheter, sier Wenche Frogn Sellæg, leder i i Statens seniorråd, i en pressemelding.

Man vet ikke sikkert hva som skyldes den positive trenden, men i en fersk rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen, mener man at effekten av pensjonsreformen fra 2011 begynner å gjøre seg gjeldende. I tillegg er bedre helse, økt utdanningsnivå og høyere yrkesdeltakelse blant kvinner viktige faktorer. Videre er det svært gledelig at rapporten viser til at eldre arbeidstakere rapporterer om samme muligheter og utvikling som andre. Dette tyder på en positiv holdningsendring i synet på eldre arbeidstakere.

Vi er godt i rute med å nå målene om å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb, og holdninger om at de eldste ikke er noe å satse på er i ferd med å snu. Dette er positivt da Norge i fremtiden vil ha behov for all den arbeidskraften vi kan skaffe. -Utfordringen fremover vil være å opprettholde den positive trenden, selv i nedgangstider, og at arbeidsgivere er villige til å satse på de eldre arbeidstakerne – både ved utviklingstiltak og ved nyansettelser, sier Sellæg.

LES HELE RAPPORTEN HER: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-eldre-inkluderes--mens-flere-unge-star-utenfor-arbeidslivet/id2425357/

befbab418ba98e09_400x400ar.jpg