Den internasjonale dagen for eldre

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Vanligvis markeres denne dagen i en rekke norske kommuner med ulike typer av arrangement. I år er disse markeringene stort sett avlyst grunnet situasjonen med Korona-viruset.

Den internasjonale dagen for eldre lanserer også FNs kampanje for det kommende tiåret som «tiåret for sunn aldring».

Målene for eldredagen og tiåret for sunn aldring er å:

  • rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet

I kjølvannet av COVID-19 pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet.

Temaet  retter oppmerksomhet mot både helsefagarbeideres innsats og eldre menneskers helse, og i hvilken grad  COVID-19 har påvirket helsepolitikken og holdninger til eldre menneskers helse.

Du kan lese mer om dette på FNs egne nettsider.

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@