Den internasjonale eldredagen 1. oktober

I år er det 70 år siden verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt i FN. Den internasjonale dagen for eldre 1. oktober skal markere viktigheten av denne erklæringen.

Mandag 1. oktober har en rekke av landets kommuner arrangementer i forbindelse med den internasjonale eldredagen. FNs mål for årets eldredag er:
 

- Å fremme menneskerettighetene som er nedfelt i menneskerettighetserklæringen, og vise hva dette betyr i hverdagen til eldre mennesker.

- Å synliggjøre eldre mennesker sin deltakelse i samfunnet, og spesielt deltakelse i menneskerettighetsarbeid. 

- Å reflektere rundt fremgang og utfordringer knyttet til eldre mennesker og menneskerettighetene.

- Å engasjere et bredt publikum rundt om i verden til å mobilisere til oppfyllelse av menneskerettighetene på alle stadier i livet.

Kommunene som har arrangementer i anledning årets internasjonale eldredag har informasjon om dette på kommunens nettsider. Du kan også ringe din kommunes sentralbord eller servicekontor for å få informasjon om hva kommunens tilbud er denne dagen.

I Oslo kommune markeres dagen som en del av SENIOR I SENTRUM UKEN

landslagetforoffentligepesnjonister.jpg
@