Den internasjonale eldredagen 1. oktober

Fredag 1. oktober har en rekke av landets kommuner arrangementer i forbindelse med den internasjonale eldredagen. "Digital rettferdighet for alle aldre" er temaet for eldredagen 2021.

Den økende digitaliseringen i samfunnet skaper kløfter mellom de som behersker teknologi og de som ikke gjør det. Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett, og de eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra den digitale sfæren enn det som er tilfelle for de litt yngre.

Funksjonene i hverdagslivet blir mer og mer elektronisk- og nettbaserte, det gjelder også for eksempel helsetjenester og alt som har å gjøre med pengetransaksjoner. Uten digital kompetanse kan man raskt føle seg umyndiggjort.

Årets eldredag kan også brukes til å markere at dette er FNs tiår for sunn alderdom. FN har erklært 2021-2030 for tiåret for sunn alderdom. Hovedmålene for denne satsninger er å:

  • rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet
  • øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere
  • forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet

Mange kommuner har arrangementer i anledning årets internasjonale eldredag, og disse har informasjon om dette på sine nettsider. Du kan også ringe din kommunes sentralbord eller servicekontor for å få informasjon om hva din kommunes tilbud er denne dagen.

bigstock-Retirement-Financial-Planning--353389622.jpg