Den internasjonale eldredagen 2019

1. oktober er FNs eldredag, og dette året er temaet for dagen knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 10 som handler om å redusere ulikhet mellom land.

Målene som er satt fra FN for eldredagen 2019 er blant annet å sette søkelyset på den eksisterende ulikheten i alderdommen, og se hvordan dette er resultat av ulike forhold og ulemper tidligere i livet. Det oppmuntres også til å reflektere over hva som er den beste måten for å stanse forskjellsbehandling, negative holdninger og stereotyper knyttet til alderdom.

I tillegg er det satt opp undertemaer for dagen som fokusere på:

  • Omsorgssektoren- som et bidrag til agendaen om anstendig arbeid
  • Livslang læring og tilpasset arbeidsliv
  • Universell helsedekning
  • Sosiale forhold

Dagen markeres i med ulike typer arrangementer i mange norske kommuner og byer.

bigstock-Happy-Senior-Couple-Having-Dat-271231756.jpg
@