Det nye sentralstyret

15. juni 2014

LOPs landsmøte hadde avsluttende forhandlinger søndag formiddag. Siste punkt på dagsorden var valg. Her kan vi presentere LOPs nye leder og sentralstyre.

Leder Isak Rosenvold er siviløkonom fra universitet i Mannheim og har lang og rik yrkeserfaring fra inn- og utland i privat og offentlig sektor. Pensjonist fra 2010 etter 13 år som direktør for innovasjon Norge, Telemark.

Nestleder Torild Ofstad er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har rik yrkeserfaring både i og utenfor skoleverket med ca. 14 år som rektor. Pensjonist fra 2011. Styremedlemmer Johannes Bolstad , gjenvalg. Jobbet i skoleverket fra 1969 som lektor, inspektør og de siste 12 åra av yrkeskarrieren som rektor fram til pensjonsalder 2003. Paal Borshei, er sivilarkitekt fra NTH 1963. Rik yrkeserfaring som arealplanlegger, prosjektleder, overarkitekt og byplansjef i Stavanger de siste 19 åra av yrkeskarrieren. Da pensjonstida inntrådte, styrte han eget konsulentfirma fram til d.å. Sigmund Nordmo , Lærerskoleeksamen fra Tromsø off. lærerskole 1968. Diverse tilleggsutdannelse for læreryrket og i ledelse, økonomi og ansvar i offentlig sektor. 7 års lærerpraksis i grunnskole og videregående skole, deretter administrative, konsultative og rådgivende stillinger stort sett knyttet til skoleverket fram til pensjonering 2010. På fritida engasjert i internasjonalt arbeid, flere studieturer og konsulentarbeid. Turid Mæhre Olsen , gjenvalg. Adjunkt fra Nesna lærerhøgskole (1983) og etterutdanning for både praktiske og teoretiske fag for skoleverket. Jobbet i skoleverket som allmennlærer, sosiallærer og rådgiver fram til 2005. Lillian Saxegaard , Sjukepleier (1964) med en tilleggsutdanning for arbeid i helsevesenet. Rik arbeidserfaring innen ulike sider av helsebegrepet med særlig vekt på arbeidet blant unge med psykiske problem og innenfor geriatrisk sykepleie. Leder i Oslo LOP, leder for det sentrale turutvalget og medlem av redaksjonsrådet for «Vi i LOP».

  Varamedlemmer
  1. varamann: Astrid Bjellebø Embetseksamen ved Menighetsfakultetet (1972). Sykehusprest på Aker og Blakstad sykehus (1972-88). Som Norges første kvinnelige prost begynte hun i Drammen Prosti 1989 og var der til hun gikk av i 2008. Leder i FAPE (fagutvalg for pensjonister i Presteforeningen).
 
  1. varamann: Tore Lindholt Nestleder fra 2012 Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (1967). Stipendiat/amanuensis ved Sosialøkonomisk Institutt, UiO (1968-78). Ulike direktørstillinger i NSB (1978-90). Adm. dir. Folketrygdfondet (1990-2004), deretter spesialrådgiver. Har hatt og har verv innen styrer, råd, representantskap, bedriftsforsamlinger m.v. i privat og offentlig virksomhet.
 
  1. varamann: Per Loe . Realskole og handelsskole (1956-60). Etterutdanning innen data, planlegging og kurs med relevans arbeidsoppgavene i Trondheim kommune hvor han hadde for lønn og pensjoner. Har forelest på kurs i regi av Kommuneforbundet og Fagforbundet om økonomi, hovedavtalen m.m. og deltatt i en hel rekke prosjekt som omhandler lønn og pensjon.
2014-06-15-11.10.35.jpg
@