Det nytter å datatrene hjernen

26. november 2014

En av tingene vi frykter mest ved å bli gamle er svekkelse av hjernens funksjoner, som svikt i evnen til å tenke, resonnere og planlegge. Kommer det så langt som til demens, blir de mentale evnene våre stadig mer redusert, og vi kan ende opp med å ikke lenger klare å utføre daglige oppgaver. Men det finnes lyspunkter: Flere studier har vist at aktiviteter som holder hjernen i gang, kan bidra til å opprettholde tenkeevnene og redusere risikoen for demens.

Les mer om dette i en fersk artikkel om dette på FORSKNING.NO
51b6b9cf08.jpg
@