Dette må leses!

06. mai 2011

Aftenposten bringer i dag artikkelen "Tortur" på norske sykehjem? Ulovlig tvang overfor demente kan komme i søkelyset når Europarådets torturkomite rutinemessig besøker Norge i år.  Les selv - kanskje kan komiteen få tips om hvor de bør dra? http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4112916.ece