Digital hjelp i julegave?

Den vanligste formen for hjelp som eldre foreldre mottar fra sine barn er hjelp med digitale utfordringer. Det viser en studie fra OsloMet som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Working Life Studies.

OsloMet, sammen med Frischsenteret, gjennomfører et prosjekt kalt Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet (CoWorkCare). Prosjektet strekker seg over tre år og er finansiert av Forskningsrådet. Målet er å skaffe kunnskap om hvordan omsorg for eldre foreldre påvirker deltakelse i arbeidsmarkedet. Forskningen skal bidra med kunnskap som kan anvendes i planleggingen med å legge til rette for at det er mulig å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for gamle foreldre. Denne nye studien om digital hjelp sorterer under dette prosjektet.

Studien viser også at voksne barn stiller opp med praktisk hjelp som husvask, klesvask, hagearbeid, snømåking, varekjøp og reparasjoner inne og ute. Denne innsatsen er med på å dempe presset på de kommunale omsorgstjenestene. Utvalget i denne undersøkelsen bestod av over 3.000 yrkesaktive voksne barn i alderen 45-67 år som hadde én eller begge foreldrene i live. 

Den digitale hjelpen består ofte av å håndtere bruk av smarttelefon og nettbank, men også til å innhente digital informasjon fra det offentlige. Dette er en endring i voksne barns rolle som omsorgsgivere. Siden tidlig på 80-tallet har forskning vist at den vanligste formen for hjelp som gis til eldre foreldre fra voksne barn er praktisk hjelp, nå endres dette til digital hjelp.

I omtalen av rapporten HER vises det til at sammenligninger av OECD-land viser at Norge er et av de landene som har gått lengst i å digitalisere samfunnet. Både offentlige og private institusjoner og tjenester har for mange blitt fysisk utilgjengelige. 

 

Gi digital hjelp i julegave?

Elektronikk-kjeden Elkjøp har laget en egen side med tips til den som vil gi bort digital hjelp i julegave. HER finner du mange gode tips om digital hjelp man kan gi bort, eller ønske seg. Et godt alternativ til ting som koster penger, og ikke minst en både nyttig og miljøvennlig gave. Det er listet opp en rekke gode eksempler på typer av digital hjelp man kan få. Kanskje en ide å tipse barn eller barnebarn om?

bigstock-Merry-Christmas-And-Happy-Holi-466344055.jpg