Digitale lønnsslipper - diskriminering av eldre!

NAV har sendt ut informasjonsbrev til interesseorganisasjoner og foreninger for pensjonister med informasjon om at november blir den siste måneden der de sender utbetalingsmelding i posten for siste pulje av pensjonister og uføretrygdede.

LOPs styreleder Torild Ofstad beklager denne utviklingen i samfunnet, der eldre mennesker overkjøres av en digitalisering som ikke alle behersker. Det burde være en selvfølge at de som ikke har tilgang til eller behersker data, kan få sin lønnslipp i vanlig postgang. Både i banksystemet, og nå i det offentlige, skjer det en storstilt diskriminering av eldre mennesker. Dette strider mot det samfunnsansvaret som disse institusjonene har.

Flere og flere av de yngre pensjonistene vil ikke ha problemer med å få sine lønnslipper digitalt. Det er særlig den eldste gruppen av pensjonister som ikke er brukere av digitale plattformer. LOP mener at samfunnet kan yte den gesten til disse å kunne få sin lønnslipp i papirformat som de selv kan forholde seg til. Å måtte være avhengig av hjelp fra venner, barn eller andre for å kunne få tilgang til sin egen lønnslipp mener vi er en uverdig behandling av våre medmennesker.

 

For informasjon: Utbetalingsmeldingen er ikke lenger nødvendig som dokumentasjon på fritak for egenandel på apoteket. Apotekene sjekker selv hvem som har fritak.

SE HELE INFORMASJONBREVET FRA NAV HER:

Dokumenter

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@