Din kontakt i sentralstyret

14. januar 2013

På fjorårets siste sentralstyremøte ble det vedtatt å dele inn LOP i seks regioner og at sentralstyrets medlemmer skal ha ansvar for hver sin region. Det innebærer at ditt lag har en person å kontaket og at ditt lag kan forvente å bli kontaktet av samme person. Formålene er bl.a. å yte bistand til lokallaget og å være a jour med hva lokallagene og medlemmene er opptatt av. Du er velkommen til å ta kontakt!

Region 1: Tromsø, Salten, Vågan, Rana, Namsos og Steinkjer - sentralstyremedlem Åshild Hauan.

Region 2: Hauagalnd, Mattilsynet Rogaland/Agder, OPPF, Sandnes og Jæren samt Stavanger - sentralstyremedlem Magne Helland.

Region 3 : Bergen, Sunnhordland, Kristiansund, Molde, Ålesund, Voss og Indre Sogn - sentralstyremedlem Johannes Bolstad.

Region 4 : Presteforeningen, Glåmdal, Gjøvik, Trondheim, Øvre Romerike og Asker - sentralstyremedlem Nils Kristian Lie.

Region 5 : Gudbrandsdal, Lillehammer, Kongsberg, Telemark, Mattilsynet Oslo/Akershus/Østfold og Nedre Romerike - sentralstyremedlem Aagot Flagstad.

Region 6 : Oslo, Meteorologisk Institutt Seniorklubb, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Fredriskatd, Indre Østfold, Moss, Sarpsborg og Halden - nestleder Turid Frimo.

@