Disse næringene har flest seniorer i jobb

Hvor jobber det fleste seniorer? Det svarer nye tall fra Statistisk Sentralbyrå på. Og den største sektoren for seniorer i jobb er jordbruk, skogbruk og fiske.

Den nest største arbeidsplassen for alle arbeidstakere fra 55 år og oppover til pensjonsalder er transport og lagring, med en andel på 26 prosent over 55 år.

Hvis man kun ser på menn for seg, er elektrisitet, vann og renovasjon den nest største bransjen for senior-menn. For senior-kvinner er den nest største bransjen finansierings- og forsikring og offentlig administrasjon, forsvar, samt sosialforsikring. Hver fjerde ansatte i disse bransjene er kvinner mellom 55 og 66 år.

For den spesielt interessert finnes alle tabeller over sysselsettingen i Norge for personer mellom 17-74 år HER på SSB sine nettsider

bigstock-Engineer-Training-A-Newly-Hire-3508277.jpg
@