DNBs grådighet

LOPs Kjell Helland hadde leserinnlegg i dag i Adresseavisa. Innlegget er en reaksjon på DnBs beslutning om økte gebyrer på flere tjenester. Her er hele innlegget gjengitt:

Nå har DNB slått til igjen. Nå skal det koste enda mer for å bruke minibank og betale giro. Det er bare et år siden at DNB ryddet i prisene for som de sa å kunne gjøre det mere oversiktlig for sine kunder. Nå øker de blant annet prisen for å bruke giro fra 75 kroner til 100 kroner. De som fortsatt i stor grad må ta ut kontanter eller betale med giro er jo som vi vet folk som ikke har så god råd, og uføre og eldre som av ulike grunner ikke kan bruke eller beherske en PC. Men for DNB er vel ikke dette den mest intressante kundegruppen. Jeg synes den grådighet DNB her utviser er skammelig. Dette skjer fra en bank som årlig kan vise til store overskudd i milliardklassen. Det blir litt som å ta fra de fattige og gi til de rike. Banken selv sier at «Du kan bruke banken din akkurat som før, men det vil være billigere for deg å gjøre så mye som mulig selv.»  Ja, kan alle det ?  Dette burde vi være spart for.

Kjell Helland

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Trondheim lokallag

Kjell-Helland.jpg