Driftsmidler til kommunene

27. oktober 2010

LOP forventer at kommuneøkonomien styrkes utover investeringstilskuddene slik at driften av omsorgsboliger og sykehjemsplasser sikres, skriver LOP leder Eli Vinje i tredje og siste avsnitt av brevet til stortingskomiteene og partigruppene om statsbudsjettet 2011. - Det er nødvendig med investeringstilskudd til 2.000 nye omsorgboliger og sykehjemsplasser i 2011. Men det er like viktig at kommuneøkonomien styrkes slik at driften av både nåværende og nye plasser sikres, understreker hun.

@