Drikk mindre og lev lengre!

En ny studie fra UiT Norges arktiske universitet viser nå at selv moderat alkoholbruk kan påvirke vår sjanse til å leve lenge. De som ikke drikker alkohol i det hele tatt ligger best an viser denne studien.

Sunn aldring er et tema fler og fler er opptatt av. Fra før er det ganske godt kjent at røyking, fysisk inaktivitet og usunne matvaner både gir dårligere helse og reduserer levealderen. Mindre fokus har det vært på alkoholforbruk, særlig hos dem som har et relativt moderat forbruk.

Professor Tormod Brenn ved Institutt for samfunnsmedisin har ledet den nye alkoholstudien. Han viser til at resultatene av studien viser at hvis du ikke drikker eller kun drikker et par ganger i året, så har du mye større sjanse for å leve til du blir 90 år, enn om du har et mer jevnt alkoholforbruk.

Denne nye alkohol-studien er nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health. Forskningen er basert på data fra den store befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen. Du kan lese mer om resultatene fra denne studien på nettsidene til UiT HER.

bigstock-Happy-senior-woman-drinking-a-52131778.jpg
@