Dyrere strøm svir

20. februar 2010

Økende strømpriser bekymret LOP Trondheim på årsmøtet 18. februar. Når har lokallaget skrevet til stortingsrepresentantene fra fylket og ansvarlig statsråd om saken. Det høye strømforbruket pga streng kulde mange steder i landet gjør at flere gruer seg til neste strømregning. Med god grunn ifølge uttalelser fra Statnett i Aftenposten. Uttalelsene finner du på Les mer  LOP Trondheim drøftet på sitt årsmøte 18.02.1010 hvorledes stømprisene har utviklet seg i negativ retning. Bakgrunnen er at vi i Midt-Norge i vinter har opplevd til dels høye strømpriser i motsetning til de som bor sørpå i landet. Noe som skal ha sammenheng med en svak overføringskapasitet. Dette er som vi skjønner ingen ny situasjon. Dessverre har det gjennom mange år vært en manglende vilje blant sentrale politikere til å finne løsninger på kraftkrisen. De som blir rammet er minstepensjonister, pensjonister med lav pensjon, men også barnefamilier og de som fra før har vansker med å få endene til å møtes. Vi er derfor skuffet over at våre politikere så langt ikke har vist vilje til å få endret denne situasjonen. Riktignok har vi de siste dagene opplevd uttaleleser fra stortingsrepresentant Hofstad Helleland fra Høyre og Trondheim Arbeiderparti som kan tyde på at det er oppstått en gryende interesse for å gjøre noe med denne situasjonen. Det gjenstår likevel å se om dette bare er verbalt, eller om det vil føre til konkrete resultater. Uansett forventer vi nå at regjeringen ved olje- og energiminsteren, men også Stortinget, tar fatt i saken og sørger for at også vi som bor i Midt-Norge i fremtiden kan få strømpriser som er til å leve med.

"Sviende strømregninger" og "småsjokk" er karakteristikker både Statnett og andre strømleverandører brukte overfor Aftenposten/Økonomi om de kommende regninger etter en hutrende kald januar i år.Vinterens kuldeperiode har medført det høyeste strømforbruket somer registrert på landsbasis. I den første uken i januar ble timesrekorden for maksimalt strømforbruk brudt mange ganger ifølge Statnett.

@