Eldre - regjeringens største utgiftspost?

07. oktober 2011

- Landslaget for offentlige pensjonister (LO) er lei av at de eldre hele tiden blir fremstilt som kun de er årsaken til at finanspolitikken står overfor store utfordringer på lengre sikt, slik det fremstilles i nasjonalbudsjettet for 2012, sier leder Kjell Helland i en kommentar til budsjettet som ble fremlagt igår. Han utdyper: Her blir det vist til at folketrygdens utgifter kommer til å øke med nærmere 11 milliarder kroner pr. år først og fremst som følge av aldringen i befolkningen. Denne innebærer økning i pensjonsbetalinger og økt behov for helse- og omsorgstjenester.

- Vi er skremt over hvor ensidig regjeringen vektlegger eldre i en slik sammenheng, understreker Helland. Vi minner om at dagens eldre fortsatt gir noe tilbake til storsamfunnet. De aller fleste pensjonistene betaler skatt av pensjonen. Årlig utføres frivillighetsarbeid vurdert til 30 milliarder kroner - i hovedsak av eldre. Reiselivsbransjen ville vært i en vanskelig situasjon økonomisk uten de eldre som er storforbrukere av tilbudene deres. Vi representerer altså også en inntektskilde! I fremtiden forventer LOP at regjeringen betrakter eldre i et videre perspektiv enn bare som en utgiftspost, understreker LOP-lederen.