Eldre er betydelige bidragsytere i samfunnsregnskapet!

Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. I en artikkel i VG denne uken har de gått gjennom Perspektivmeldingen og beregnet hva den enkelte av oss koster samfunnet.

Mer om Perspektivmeldingen 2017 kan du lese HER.

I sin artikkel har VG tatt med Statens Seniorråds analyse om frivillighet og pensjonistenes bidrag. Gruppen eldre er også en betydelig bidragsyter inn i samfunnsregnskapet, det er det viktig å huske på!

– Når befolkningen i Norge eldes, eller når de fleste lever lenger enn tidligere, er det positivt for den enkelte, men dyrt for statskassen. Men det er andre sider som er mer positive og som ikke er med i tallene sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse til VG. Han viser til at NyAnalyse har utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet. Det er dermed overdrevet at eldre kun er en utgiftspost.

Strøm sier også i artikkelen at de eldre får igjen for innsats i et langt arbeidsliv. – En lang yrkeskarriere eller hjemmearbeid har bidratt stort til vårt samfunn og sitt nærmiljø.

18057671_1395915327143041_7684754670199675904_n.jpg
@