Eldre flytter i større grad til byene

Forskere ved Nord universitet skal undersøke hvordan flytting fra bygd til by påvirker eldre menneskers helse. Bakgrunnen for prosjektet er at man nå ser et nytt flyttemønster blant de eldre, der ferden går fra hus i litt mer usentrale strøk, til leilighet i byene.

Stiftelsen Dam støtter prosjektet med 3,5 millioner kroner, og du kan lese mer om dette HER. Det er dataen fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) som skal undersøkes, samtidig som man også skal gjøre intervjuer med eldre mennesker over 60 år, intervjuene skal gjøres både med personer som bor i byer og med personer som bor på bygda.

Dette prosjektet er også et samarbeid med organisasjonen Mental helse, og man skal også se på faktorer som fellesskapsfølelse i nabolaget, følelse av tilhørighet og behovet for tilrettelegging av sosiale arenaer og møteplasser.

Tidligere forskning fra OsloMet har vist at tre av fire av de eldre som har flyttet fra en bolig i spredtbygde strøk, har flyttet til et mer urbant område som et tettsted i en kommune eller en småby. I denne forskningen trakk de eldre som ble intervjuet fram disse faktorene som viktige:

  • Områder som gir muligheter for sosialt samvær.
  • Venner og familie spiller stor rolle for trygghet.
  • Mulighet for å gå tur i umiddelbar nærhet til skogen eller tilrettelagte turområder.
  • Aktiviteter i seniorsenter eller kulturhus.
  • «Lett med bil».
bigstock-Smiling-Handsome-Senior-Man-Ho-472552683.jpg
@