Eldre jobber mer, og tjener mer

Eldre jobber en god del mer enn det som var vanlig for bare 20 år siden. Det gir utslag på gjennomsnittsinntekten som nå er 1,8 ganger større enn i 1999 for personer over 62 år.

Det er nye tall fra SSB som viser dette. Både eldre kvinner og eldre menn jobber mer enn før og tjener også mer. Men eldre kvinner har en større del av inntekten sin fra trygdeordninger enn det menn har.

Pensjonsreformen i 2011 gjorde at et flertall blant eldre, fra de er 62 år kan kombinere inntekt fra arbeid med alderspensjon fra folketrygden. Dette har ført til at mange eldre – spesielt menn – velger å ta ut tidlig pensjon. Overraskende mange eldre gjør nå akkurat dette, selv om det på sikt fører til redusert alderspensjon. Du kan lese mer om dette i en ny artikkel fra Forskning.no

bigstock-Seniors-video-chatting-with-ta-252589519.jpg
@