Eldre kvinner drikker mer

19. mars 2014

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet. Denne uken presenterte forskerne hva studien viser om eldre og alkoholbruk. Mange 50-70-åringer drikker nå en halvflaske vin mange ganger i uken. Særlig stor er økningen i alkoholkonsum blant kvinner.

  – Selv om de færreste vil utvikle alkoholproblemer, vil vi med så høye andeler av storkonsumenter trolig også få en bekymringsfull økning i alkoholrelaterte skader, det kan bli en utfordring for fremtidens helse- og omsorgstjenester sier ekspertene bak rapporten til Forskning. no

«Mens vi vet mye om ungdoms alkoholforbruk, er det forholdsvis lite forsket på alkoholforbruk blant eldre. Men de siste årene har det kommet flere forskningsrapporter, både fra norske og nordiske forskningsmiljøer, som viser den samme tendensen som denne studien. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er blant dem. Den viser at økningen i alkoholkonsum har vært sterkest blant de eldre, både når det gjelder totalt konsum og hvor ofte man drikker. Også her skiller kvinner seg ut».

  Les hele saken på Forskning.no Les mer om NorLAG HER
bigstock-Happy-senior-woman-drinking-a-52131778.jpg