Eldre lykkeligst i Norden

En ny studie fra aldersforskere ved NOVA/OsloMet viser at eldre mennesker i Norden scorer helt i toppen på lykkebarometeret. Blant de nordiske landene er det i Norge at man finner flest lykkelige eldre.

Forekomstene av ensomhet og depressive symptomer blant eldre er opptil tre ganger høyere i øst- enn nordvest-Europa. Plagene er særlig utbredt blant kvinner i de østlige landene.

Studien viser også at i hele Europa finner man at besteforeldre  jevnt over er engasjert i sine barnebarns liv, og de er aktive ressurser for disse på en jevnlig basis. Solidaritet mellom generasjonene er et tydelig mønster, viser studien.  

Funnen er publisert i artikkelen “Gender Inequality in late-life loneliness and depression: A comparative perspective”, publisert i Discussion Paper no. 10 som utgis av Population Europe. Dette nummeret er et spesialnummer på forskning omkring kjønnsulikhet over livsløpet med data fra Generations and Gender Survey.

HER KAN DU LESE HELE ARTIKKELEN

bigstock-Grandfather-and-grandson-outdo-30448379.jpg
@