Eldre- og folkelseministeren forsvinner

Når den nye regjeringen uten Fremskrittspartiet ble presentert sist fredag forsvant posten som eldre- og folkelseminister. Dette politikkområdet ble dermed tilbakeført til helseminister Bent Høie.

Opprettelsen av en egen statsrådspost for eldre- og folkehelse skjedde i 2018. Men noe eget departement fikk ikke denne ministerposten, den var i stedet en del av Bent Høies Helsedepartement. Denne typen statsrådposter uten eget departement opprettes gjerne for å få en regjeringskabal til å gå opp, eller for å markere et saksområde som spesielt viktig.

Tre statsråder fra Fremskrittspartiet har bekledd denne posten, først Åse Michaelsen, så Sylvi Listhaug og til slutt Terje Søviknes med en drøy måned i stolen før Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringen.

Bilder av folkehelseminster Sylvi Listhaug som gikk omkring med en røyk i ene hånda, og en brus i den andre, ble viet oppmerksomhet i medier over hele verden.  Venstres helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad mente at dette var svært pinlig for Norge som har vært en pådriver for globalt forebyggende helsearbeid. Listhaug har satt arbeidet med folkehelse ti år tilbake uttalte Grimstad den gang.

Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, mener det er bra at Bent Høie nå tar over dette politikkområdet. Folkehelse og eldrepolitikk henger nøye sammen med resten av helsepolitikken, så dette er et godt grep, sa han i en kommentar til avisen Dagens Medisin.

bigstock-Active-group-of-seniors-togeth-284132170.jpg