Eldre velgere får større makt

Antallet velgere over 67 år stiger. Hvis alle eldre bruker stemmeretten sin gir dette mye makt til denne velgergruppen fordi antallet eldre som har stemmerett øker mens antallet helt unge med stemmerett minsker.

Det er størst økning av stemmeberettigede blant dem mellom 67 til 79 år, i 2019 blir det nesten 70 000 flere i denne aldersgruppen skriver SSB på sine nettsider. Eldre personer bruker også stemmeretten sin i langt høyere grad enn yngre.

Basert på tall fra forrige stortingsvalg kan SSB også slå fast at det er personer i de laveste utdannings- eller inntektsgruppene som bruker stemmeretten minst. Blant personer med kun grunnskoleutdanning deltok kun 65 prosent i valget der Erna Solberg ble statsminister, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent.

Statistikk over valgresultater viser også at menn stemmer mer «blått», mens kvinner stemmer mest «rødt». Hvorfor det er slik skrev statsviter Jan Erik Grindheim en kronikk om i Aftenposten for noen uker siden, den kan du lese HER.

Uansett hva du har tenkt å stemme: Bruk stemmeretten!

bigstock-european-Union-parliament-elec-300762475.jpg