ELDREATLAS viser store geografiske forskjeller

I sommer ble funnene i rapporten «Eldrehelseatlas for Norge» presentert. Det er forskere fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som står bak denne rapporten.

Målet for forskningen har vært kartlegge geografiske forskjeller i helsetjenester for eldre. Rapporten avdekker at det er store variasjoner i helsetjenestene som er tilgjengelige for eldre personer, til tross for at det er en overordnet politisk målsetning at helsetjenester skal være like, uansett hvor du bor.  Variasjonen er størst i eldres bruk av poliklinisk utredning, behandling og oppfølgning. Men også på andre områder viser eldreatlaset forskjeller avhengig av geografi, blant annet på områder som hjerte og ortopedi.

Å sørge for et rettferdig helsevesen, som ikke varierer i kvalitet ut i fra hvor man bor, må være en høy prioritet for de helsepolitikerne som nå skal starte på fire nye år med utforming av norsk helsepolitikk.

Rapporten viser blant annet at:

* Eldre utredes 4,9 ganger så ofte for hjertesvikt i Indre Oslo som i Førde.

* Eldre i Akershus får utført 4,1 ganger flere arbeids-EKG enn bosatte i Helgeland.

* Eldre utredes 11, 1 ganger så ofte for demens i Indre Oslo som i Telemark.

* Det er over dobbelt så mange pacemakere for eldrebefolkningen på Helgeland som for befolkningen i Stavangerområdet.

Leder i Statens Seniorråd, Wenche Frogn Sellæg, sier i et innlegg om dette at  «Forskerne har påvist store forskjeller mellom ulike områder i landet når det gjelder bruk av helsetjenester i denne aldersgruppen. Forskjeller som ikke skyldes ulik grad av sykelighet i befolkningen. Forskjellene ser ut til å være uberettiget og avspeiler en sannsynlig mangel på likeverdighet når det gjelder tilgang til helsetjenester for den eldste del av befolkningen». Les hele innlegget HER.

En fyldig artikkel om funnene kan du lese i Dagens Medisin.

bigstock-Map-With-Norwegian-Flag-2000052.jpg