Eldredag i Stortingets spørretime

I Stortingets spørretime i går ble mange eldrepolitiske saker tatt opp av flere representanter fra AP. Velferdsteknologi, den kulturelle spaserstokken og frivilligsentraler var blant det som stod på dagsorden.

Det var eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen Alle spørsmålene og svarene som besvarte spørsmålene som ble stilt på dette området. Alle spørsmålene og svarene på disse kan sees HER i Stortingets video fra spørretimen.

Her gjengir vi de aktuelle spørsmålene som ble stilt:

«I 2007 opprettet Stoltenberg II-regjeringen Den kulturelle spaserstokken, DKSp, som gjennom øremerkede midler ga eldre mennesker gode kulturopplevelser. I 2014 foreslo den blå-blå-regjeringen å legge ned ordningen. Etter stort press ble likevel DKSp videreført, men da uten øremerkede midler. Kan statsråden redegjøre for bruken av DKSp i dag, dvs. økonomi, antall forestillinger, geografisk nedslagsfelt m.m.?» (Stilt av Martin Henriksen AP)

 

«Regjeringen sier i Jeløya-erklæringen at den vil ta i bruk konkurranse for å få bedre tjenester og en effektiv tjenesteproduksjon, og at private tilbydere bør kunne konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester på samme vilkår som offentlige virksomheter der det er fornuftig. Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for å sikre ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting og/eller privatisering av eldreomsorgstjenester i kommunene?» (Stilt av Lise Christoffersen AP)

 

«Gjennom ny teknologi og digitalisering kan innbyggere få tilgang til bedre velferdsløsninger. For mange oppleves dette imidlertid som et tap, da de ikke lenger klarer å bruke tjenestene. SSB anslår at 400 000 innbyggere i Norge ikke bruker internett. Hva vil statsråden gjøre for å forhindre digitalt utenforskap i en stadig mer teknologisk og digitalisert hverdag, og støtter hun forslaget om at all skriftlig kommunikasjon med staten skal være digital innen 2025?» (Stilt av Tuva Moflag AP)

 

«Om hva statsråden har gjort for å sikre at flere eldre som utsettes for vold faktisk oppsøker hjelp» (Stilt av Kari Henriksen AP)

 

«Om hvilke nye initiativ statsråden vil ta for å sikre faste hele stillinger for helsefagarbeidere» (Stilt av Siri Gåsemyr Staalelsen AP)

 

«For mange eldre er frivilligsentralen både blitt et uformelt treffsted, et sted der en kan få praktisk hjelp, men også et sted den enkelte kan bidra med sin arbeidsinnsats og kunnskap. Til tross for utallige advarsler overførte regjeringen bevilgningene til rammetilskuddet i 2017, og nå er resultatet tydeliggjort i redusert støtte, ifølge undersøkelser fra Norges Frivilligsentraler. Vil statsråden bidra til at sentralene igjen får sin rettmessige plass i statsbudsjettet?» (Stilt av Anette Trettebergstuen AP)

 

«Antallet personer med en demenssykdom øker i åra framover og utgjør allerede en økonomisk utfordring for mange kommuner. Toppfinansiering av særlig ressurskrevende tjenester bortfaller når brukeren fyller 67 år. Fra da av gjelder de vanlige reglene for overføringer til kommunene, som langt fra samsvarer med de reelle utgiftene kommunene har knyttet til pasienter med særlig høyt bemanningsbehov, blant annet på grunn av utagerende adferd. Er statsråden enig i at dette utgjør en stor utfordring for mange kommuner, og hvordan vil statsråden bistå kommunene i å sikre disse menneskene et mest mulig verdig omsorgstilbud i åra framover?» (Stilt av Tore Hagebakken AP)

videobilde.jpg
@