Eldredagen 2017

I år er temaet for den internasjonale dagen for eldre «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking fra de eldre i samfunnet»

Årets dag handler altså om at det å legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker på mange områder og arenaer. Dette gjelder både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet.

En rekke kommuner markerer eldredagen med arrangementer.  Her kan du lese om hvordan dagen skal feires i Sandefjord kommune. Og på Voss er de ikke dårligere.

For å få vite om det arrangeres noe i den kommunen du bor i, kan du gå inn på kommunens nettsider, eller rett og slett ringe kommunens sentralbord, der skal de ha oversikt over slike arrangementer.

Her kan du lese mer om årets eldredag på FNs sider (engelsk tekst).

bigstock-happy-senior-couple-with-lapto-111149168.jpg
@