Eldregenerasjonen stiller opp – særlig kvinnene

19. februar 2014

Norske besteforeldre stiller opp som aldri før for barnebarna sine og seks av ti norske besteforeldre passer barnebarna minst en gang i måneden. Samtidig er forekomsten av depresjon og ensomhet blant eldre i Norge både mindre enn antatt og lavere enn i andre land. Dette og mye mer viser den siste NorLAG-rapporten fra NOVA.

Rapporten viser også at solidariteten mellom generasjonene er sterk og at kvinner er mer positive til velferdsstaten enn menn.

Holdningene til velferdsstaten varierer også langs den politiske høyre-venstre-aksen og økonomisk status. Velferdsstaten har gjennomgående bred oppslutning både til høyre og venstre på den politiske skalaen, men allikevel sterkest oppslutning til venstre.

Jo dårligere økonomi, desto mer slutter man opp om velferdsstaten. De som selv har barn, er mest positive til velferdsstatens tilbud for barn, og de som har foreldre i live, støtter mest opp om tjenester for eldre.

Det mest påfallende er likevel hvordan kjønn slår gjennom, mener forskerne. Kvinner i alle aldre slutter opp om velferdsstaten, mens særlig unge, urbane og velutdannede menn slutter sterkest opp om familienormene.

LES MER OM RAPPORTEN PÅ SENIORPORTEN og hos KILDEN
binary-370627-990321.jpg
@