Eldreombud fra neste år

LOP har hvert år fremmet krav om et eget eldreombud, helt siden vår organisasjon fikk drøftingsrett med staten. I dag skriver VG om en budsjettlekkasje fra regjeringen, som vil bevilge fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i budsjettet for 2019.

Det var under et besøk på Fagerborghjemmet på Majorstuen i Oslo at Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen  kunngjorde denne nyheten.

Høyre, Frp og Venstre var i regjeringsplattformen enige om å opprette et nasjonalt ombud som skulle tale eldres sak og sette eldreomsorg på dagsordenen. 

Formålet med det nye ombudet er å styrke oppmerksomheten om eldres behov, bedre eldreomsorgen og gi eldre et talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden.

161013_AaseM.jpg
@