Eldreombudet legges ned

Fra 1. juli 2023 legges Eldreombudet ned. Det ble ikke avsatt midler til videre drift over statsbudsjettet 2023, og det kom heller ingen penger på bordet i budsjettforhandlingene med SV.

– Vi var forberedt, men vi synes det var synd at ikke SV forhandlet frem en varighet for Eldreombudet, det sa eldreombud Bente Lund Jacobsen til NRK da det fremforhandlede statsbudsjettet for 2023 var klart i forrige uke.

– Eldre selv, en rekke organisasjoner og mange folkevalgte fra hele landet har protestert mot nedleggingsforslaget. På vegne av eldre i Norge vil jeg rette en varm takk til alle som engasjerte seg for å opprettholde Eldreombudet. Til tross for dette engasjementet valgte altså budsjettpartiene å fjerne Eldreombudet, sier Jacobsen på Eldreombudets nettsider. Hun sier også at det har vært dypt meningsfullt å arbeide med å løse oppdraget Stortinget ga i loven om Eldreombudet: å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder.

Beslutningen om å legge ned eldreombudet har fått kritikk fra mange hold. Mange mener at det er noe som ikke stemmer når regjeringen sier de ønsker et aldersvennlig samfunn, samtidig som de fratar de eldre den vaktbikkjefunksjonen som Eldreombudet er.

Tidligere statsminister Erna Solberg pekte tidligere i år på at regjeringen ikke kan ha forstått hva Eldreombudet er når begrunnelsen for nedlegging er en styrking av Pasientombudene. Eldrepolitikk handler ikke bare om helsetjenester, men om hvordan hele samfunnet behandler de eldre sa Solberg i et intervju med TV2.

bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679-1024x682.jpg