Eldreombudet legges ned neste år

Regjeringen vil legge ned eldreombudet fra 1. juli neste år. Det var i revidert nasjonalbudsjett at dette forslaget kom fram, og mange motstemmer har protestert mot denne prioriteringen.

Regjeringen legger til grunn at pasient- og brukerombudene skal styrkes samtidig som eldreombudet legges ned. Dette styrker mistanken om at det er alderistiske tendenser også i regjeringen sier Senior Norge i en uttalelse, og viser til at det å tenke at eldre er det samme som syke- og hjelpetrengende er holdninger som må tas sterk avstand fra.

«Jeg er virkelig forbauset at dagens regjering vil legge ned Eldreombudet. De burde virkelig få lov til å prøve seg og vise seg som et viktig supplement for eldre» Det sa Erna Solberg til TV 2 i helgen.

Solberg peker også på at regjeringen ikke kan ha forstått hva Eldreombudet er når begrunnelsen er en styrking av Pasientombudene. Eldrepolitikk handler ikke bare om helsetjenester, men om hvordan hele samfunnet behandler de eldre sa Solberg i intervjuet med TV2.

Eldreombudet selv har lagt ut en liste med argumenter for å opprettholde sin rolle, den finner du på ombudets nettsider HER.

Dagbladet skrev på lederplass 31. mai at: «Eldre er en gruppe med stor politisk makt, med interesser som har tydelig gjennomslag i de politiske partiene», og argumenterer for at funksjonen som Eldreombud ikke trenges.

Eldreombudet kom med et motsvar mot denne artikkelen, der følgende ble fremhevet: «Å si at eldre er «en gruppe» som kjennetegnes ved «stor politisk makt», er alderistisk og generaliserende». Eldreombudet viser til at en samlet helse- og omsorgskomité skrev følgende ved opprettelsen av ombudet i 2020: «En viktig del av Eldreombudets rolle vil være å løfte saker og være en stemme for de gruppene som møter utfordringer som direkte eller indirekte er knyttet til alder».

Her har det altså skjedd et klart stemningsskifte på Stortinget, og i skrivende stund ser det ikke ut som det er politisk vilje til å redde Eldreombudet fra nedleggelse.

bigstock-Cartoon-Pedestrians-On-Crosswa-451074195.jpg
@