Eldreomsorg og valgkamp

14. august 2013

Valgkampen er i full gang og alle partier snakker varmt om eldreomsorg. Men hva har skjedd på dette området de siste tiårene?

  En ny gjennomgang av tallene i stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» som helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la frem i april viser dystre tall for de eldste av oss. Nesten fire av ti mottagere av kommunale pleie- og omsorgstjenester er under pensjonsalder. Nesten alle nye ressurser som er satt inn i denne sektoren de siste 20 årene, er gått til yngre omsorgstrengende. Det skriver Dagens Næringsliv i en artikkel denne uken. Og de yngre er mer klar over rettighetene sine, mens eldre er mer nøysomme. ARTIKKELEN KAN LESES HER   Samtidig har det vært en kraftig nedgang i antall søkere til helsefag og i antall elever som får læreplass i dette faget. Mange frykter at dette vil gi en dårligere eldreomsorg. VI skal ikke kåre hvilket parti som har de beste løsningen for eldreomsorgen. Men disse tallene gjør det ekstra aktuelt å løfte opp spørsmålet om hvordan vi skal få til et reelt løft for de eldste av oss.
bigstock-Helping-A-Sick-Elderly-Woman-7057503.jpg
@