Eldrepolitikk på den politiske dagsorden

Regjeringen legger nå opp til at pensjonistenes organisasjoner skal få mulighet til å påvirke arbeidet med statsbudsjettet på en helt ny måte. Dette skal skje ved å gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett om alle deler av statsbudsjettet som påvirker de eldres livsforhold.

Fram til året 2011 hadde pensjonistene forhandlingsrett på alderspensjonen i folketrygden, og protokollen for oppgjøret ble behandlet av Stortinget som skulle ta ansvar for det endelige resultatet. Fra 2011 ble forhandlingsretten erstattet med drøftingsrett, erfaringene i ettertid viser at dette fungerer svært dårlig.

Det nye forslaget fra regjeringen skal ikke bare gjelde de årlige reguleringene av pensjoner, men også muligheter til å drøfte andre viktige spørsmål i eldrepolitikken. En redegjørelse om hvordan denne forhandlingsretten kan gjennomføres ble oversendt Stortinget rett før jul.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik påpeker at prosessen som nå lages for pensjonistene, er skreddersydd for at deres forslag skal følge arbeidet med statsbudsjettet. De får muligheten til å komme med innspill til politisk ledelse i alle departementer som har ansvar på områder der de har forslag. Det betyr at arbeidet i den lokale pensjonistforeningen nå kan løftes helt til de relevante statsrådene og budsjettforhandlingene til regjeringen.

LOP la fram sine krav for statsbudsjettet den 17. desember 2021. Alle kravene finner du HER. Vi ser fram til å få flere måter å fremme våre krav og innspill på med dette nye forslaget.

bigstock-Three-happy-senior-people-hold-60482972.jpg
@