Eldrerådene mener de har stor innflytelse

12. februar 2014

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på oppdrag fra Kommunaldepartementet gjennomført en spørreundersøkelse blant alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Formålet med undersøkelsen var å se på hvordan rådene er organisert og arbeider, samt kartlegge rådenes egne erfaringer og syn på sin innflytelse.

Eldreråd er et rådgivende organ om eldrepolitikk i fylkeskommuner, kommuner og bydeler. Ifølge lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. nov. 1991 skal det være eldreråd i alle kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder de eldres levekår skal behandles av eldrerådet før kommunestyret eller fylkestinget behandler sakene.

Undersøkelsen viser blant annet at eldrerådenes sekretærer er særskilt viktige, at de fleste rådene er mer responderende enn proaktive, at rådene selv synes de har stor innflytelse og at tidlig involvering er viktigst for å oppnå innflytelse.

De fleste eldrerådene disponerer en sekretær, men stillingsbrøken som sekretæren vier til rådsarbeid er lavere enn rådene forventer. Sekretærens rolle er svært viktig for rådets virkemåte, fordi sekretæren ivaretar i nesten alle kommuner og fylkeskommuner de fleste viktige oppgavene knyttet til rådenes arbeid. Undersøkelsen viser at rådenes sekretærer er den som oftest oppgis å bestemme hvilke saker som forelegges rådene. LES HELE SAKEN PÅ SENIORPORTENS NETTSIDER
bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@