En aldrende befolkning skyldes ikke at folk lever lengre

Forsker Trond Halvorsen fra SINTEF i Trondheim poengterer i en ny kronikk at kombinasjonen mellom økende levealder og en voksende befolkning fører til at aldringen i befolkningen ikke følger samme hastighet som aldringen for individene.

Halvorsen påpeker i sin kronikk at en oppfatning som synes utbredt, er at befolkningsaldringen i hovedsak skyldes at folk lever lengre enn før. Men dette er ikke riktig. Aldringen i befolkningen følger ikke samme hastighet som aldringen for individene. Det er inn- og utvandring og fødsels- og dødsrater som fører til at befolkningen vår blir stadig eldre. Det er altså ikke «ett år av gangen» for den jevne nordmann som fører til det noen har valgt å kalle «eldrebølgen».

Den norske befolkningen blir stadig eldre. Men en annen viktig faktor er også at vi blir stadig flere nordmenn. Hvis disse faktorene var konstante, kunne man se for seg en likevekt der aldersprofilen i befolkningen var den samme år etter år etter år. Sånn er det ikke.

Halvorsen advarer i sin kronikk mot å fornekte realitetene bak den endringen i demografi som vi vil se de neste ti-årene, og oppfordrer alle til å innse at vi har begrenset med tid til å tilpasse oss, som samfunn og som medmennesker, til et Norge med en helt annen demografi enn hva vi har i dag.

Les hele kronikken på Gemini.no (forskningsformidling fra SINTEF og NTNU).

bigstock-Happy-Smiling-Senior-Man-Drink-364383568.jpg
@